پرداخت آنلاین

Learn More جهت پرداخت هزینه ها می توانید از طریق روش های زیر اقدام نمایید:

1- تکمیل فرم درگاه پرداخت آنلاین در همین صفحه.

2- انجام کارت به کارت به مقصد کارت بانکی به شماره 5022291070107667 به نام هادی حبیبی.

3- پرداخت به شماره حساب 3908/8000/12954065/1 مربوط به کارت فوق الذکر.

 

قیمت لحظه ای دلار 18,564
x

buy clomid and serophene فرم پرداخت

اطلاعات خود را با دقت وارد کنید

تعرفه های شارژ اکانت مستر ادز

مدیریت اکانت
بودجه تبلیغات کارمزد شارژ اکانت قیمت کل (تومان)
۵۰دلار ۱۰٪+۸٪ 1,095,300
۱۰۰دلار ۸٪+۸٪ 2,153,400
۲۰۰ دلار ۷٪+۸٪ 4,269,700
۳۰۰ دلار ۶٪+۸٪ 6,348,900
۵۰۰ دلار ۵٪+۷٪ 10,488,700
۷۵۰ دلار ۴٪+۷٪ 15,454,500
۱۰۰۰ دلار ۳٪+۶٪ 404,700
۲۰۰۰ دلار ۲٪+۵٪ 39,727,000
بودجه تبلیغات کارمزد شارژ اکانت قیمت کل (تومان)
۳۰۰ لیر ۲۰٪ 1,226,200
۵۰۰ لیر ۱۸٪ 2,009,500
۱۰۰۰ لیر ۱۵٪ 3,916,900
۲۰۰۰ لیر ۱۳٪ 7,697,600
۳۵۰۰ لیر ۱۱٪ 13,232,300
۵۰۰۰ لیر ۱۰٪ 18,733,000
۷۵۰۰ لیر ۹٪ 27,844,100
۱۰۰۰۰ لیر ۸٪ 36,784,800
بودجه تبلیغات کارمزد شارژ اکانت قیمت کل (تومان)
۲۰۰ درهم ۱۰٪+۱۰٪ 1,224,000
۵۰۰درهم ۷٪+۱۰٪ 2,983,500
۱۰۰۰درهم ۷٪+۸٪ 5,865,000
۲۰۰۰ درهم ۴٪+۸٪ 11,424,000
۳۵۰۰ درهم ۳٪+۷٪ 19,635,000
۵۰۰۰ درهم ۲.۵٪+۶٪ 27,667,500
بودجه تبلیغات کارمزد شارژ اکانت قیمت کل (تومان)
۲۰ دلار ۱۲٪ 415,800
۵۰دلار ۱۰٪ 1,021,000
۱۰۰ دلار ۸٪ 2,004,900
۱۵۰ دلار ۷.۵٪ 2,993,400
۲۰۰ دلار ۷٪ 3,972,700
۳۰۰ دلار ۶٪ 5,903,400
۵۰۰ دلار ۵٪ 9,746,100
۸۰۰ دلار ۴٪ 15,445,200
۱۰۰۰ دلار ۳٪ 19,120,900
۱۵۰۰ دلار ۲.۴٪ 28,514,300
۲۰۰۰ دلار ۲٪ 37,870,600
بودجه تبلیغات کارمزد شارژ اکانت قیمت کل (تومان)
۱۰۰ لیر ۱۱٪ 378,100
۲۰۰لیر ۱۰٪ 749,300
۳۰۰ لیر ۹٪ 1,113,800
۵۰۰ لیر ۸٪ 1,839,200
۸۰۰ لیر ۷٪ 2,915,500
۱۰۰۰ لیر ۶٪ 3,610,400
۲۰۰۰ لیر ۵٪ 7,152,600
۳۵۰۰ لیر ۴٪ 12,397,800
۵۰۰۰ لیر ۳٪ 17,540,900
۷۵۰۰ لیر ۲.۵٪ 26,158,100
۱۰۰۰۰ لیر ۲٪ 34,741,200
بودجه تبلیغات کارمزد شارژ اکانت قیمت کل (تومان)
۱۰۰ درهم ۱۲٪ ۲۶۹،۳۰۰
۲۰۰ درهم ۱۰٪ ۷۶۱،۳۰۰
۳۰۰ درهم ۸٪ ۱،۲۹۸،۳۰۰
۵۰۰ درهم ۷٪ ۱،۷۱۱،۷۰۰
۱۰۰۰درهم ۶٪ ۳،۷۳۲،۹۰۰
۲۰۰۰ دلار ۴٪ ۶،۸۰۹،۱۰۰
۳۵۰۰ دلار ۳٪ ۱۱،۳۱۲،۱۰۰
۵۰۰۰ دلار ۲.۵٪ ۱۶،۰۰۹،۲۰۰
۷۵۰۰ دلار ۲٪ ۲۵،۳۸۹،۲۰۰
۱۰۰۰۰ دلار ۲٪ ۳۳،۴۰۹،۲۰۰