پرداخت آنلاین

جهت پرداخت هزینه ها می توانید از طریق روش های زیر اقدام نمایید:

1- تکمیل فرم درگاه پرداخت آنلاین در همین صفحه.

2- انجام کارت به کارت به مقصد کارت بانکی به شماره 5022291070107667 به نام هادی حبیبی.

3- پرداخت به شماره حساب 3908/8000/12954065/1 مربوط به کارت فوق الذکر.

 

قیمت لحظه ای دلار 14,113
x

فرم پرداخت

اطلاعات خود را با دقت وارد کنید

تعرفه های شارژ اکانت مستر ادز

مدیریت اکانت
بودجه تبلیغاتکارمزد شارژ اکانتقیمت کل (تومان)
۵۰دلار۱۰٪+۸٪832,700
۱۰۰دلار۸٪+۸٪1,637,100
۲۰۰ دلار۷٪+۸٪3,246,000
۳۰۰ دلار۶٪+۸٪4,826,600
۵۰۰ دلار۵٪+۷٪7,973,800
۷۵۰ دلار۴٪+۷٪11,749,100
۱۰۰۰ دلار۳٪+۶٪307,700
۲۰۰۰ دلار۲٪+۵٪30,201,800
بودجه تبلیغاتکارمزد شارژ اکانتقیمت کل (تومان)
۳۰۰ لیر۲۰٪932,400
۵۰۰ لیر۱۸٪1,528,100
۱۰۰۰ لیر۱۵٪2,978,500
۲۰۰۰ لیر۱۳٪5,853,400
۳۵۰۰ لیر۱۱٪10,062,200
۵۰۰۰ لیر۱۰٪14,245,000
۷۵۰۰ لیر۹٪21,173,300
۱۰۰۰۰ لیر۸٪27,972,000
بودجه تبلیغاتکارمزد شارژ اکانتقیمت کل (تومان)
۲۰۰ درهم۱۰٪+۱۰٪930,500
۵۰۰درهم۷٪+۱۰٪2,268,000
۱۰۰۰درهم۷٪+۸٪4,458,600
۲۰۰۰ درهم۴٪+۸٪8,684,500
۳۵۰۰ درهم۳٪+۷٪14,926,500
۵۰۰۰ درهم۲.۵٪+۶٪21,032,700
بودجه تبلیغاتکارمزد شارژ اکانتقیمت کل (تومان)
۲۰ دلار۱۲٪316,100
۵۰دلار۱۰٪776,200
۱۰۰ دلار۸٪1,524,200
۱۵۰ دلار۷.۵٪2,275,700
۲۰۰ دلار۷٪3,020,200
۳۰۰ دلار۶٪4,487,900
۵۰۰ دلار۵٪7,409,300
۸۰۰ دلار۴٪11,742,000
۱۰۰۰ دلار۳٪14,536,400
۱۵۰۰ دلار۲.۴٪21,677,600
۲۰۰۰ دلار۲٪28,790,500
بودجه تبلیغاتکارمزد شارژ اکانتقیمت کل (تومان)
۱۰۰ لیر۱۱٪287,500
۲۰۰لیر۱۰٪569,800
۳۰۰ لیر۹٪846,900
۵۰۰ لیر۸٪1,398,600
۸۰۰ لیر۷٪2,217,000
۱۰۰۰ لیر۶٪2,745,400
۲۰۰۰ لیر۵٪5,439,000
۳۵۰۰ لیر۴٪9,427,600
۵۰۰۰ لیر۳٪13,338,500
۷۵۰۰ لیر۲.۵٪19,891,200
۱۰۰۰۰ لیر۲٪26,418,000
بودجه تبلیغاتکارمزد شارژ اکانتقیمت کل (تومان)
۱۰۰ درهم۱۲٪۲۶۹،۳۰۰
۲۰۰ درهم۱۰٪۷۶۱،۳۰۰
۳۰۰ درهم۸٪۱،۲۹۸،۳۰۰
۵۰۰ درهم۷٪۱،۷۱۱،۷۰۰
۱۰۰۰درهم۶٪۳،۷۳۲،۹۰۰
۲۰۰۰ دلار۴٪۶،۸۰۹،۱۰۰
۳۵۰۰ دلار۳٪۱۱،۳۱۲،۱۰۰
۵۰۰۰ دلار۲.۵٪۱۶،۰۰۹،۲۰۰
۷۵۰۰ دلار۲٪۲۵،۳۸۹،۲۰۰
۱۰۰۰۰ دلار۲٪۳۳،۴۰۹،۲۰۰