جدول قیمت ها

طراحی سایت ارزان

میلیون تومان 1/5
 • طراحی صفحات متداول شامل تماس با ما، درباره ما و ...
 • خرید دامین معتبر تحریم نشده com
 • خرید هاست
 • خرید دامنه ir به عنوان هدیه
 • فرم تماس و اتصال به تلگرام
 • جدول قیمت
 • ایجاد نسخه موبایل
 • بهینه سازی سایت (کسب نمره 60 از 100)
 • تحویل 3 روزه
 • ---------------------------------------
 • ---------------------------------------

طراحی سایت پیشرفته

میلیون تومان 5
 • طراحی صفحات متداول شامل تماس با ما، درباره ما و ...
 • خرید دامین معتبر تحریم نشده com
 • خرید هاست
 • خرید دامنه ir به عنوان هدیه
 • فرم تماس و اتصال به تلگرام
 • جدول قیمت
 • ایجاد نسخه موبایل
 • بهینه سازی سایت (کسب نمره 80 از 100)
 • تحویل 15 روزه
 • تبلیغات در گوگل
 • وبلاگ
 • اتصال به درگاه بانکی
 • فروشگاه اینترنتی
Popular

طراحی سایت حرفه ای

میلیون تومان 3
 • طراحی صفحات متداول شامل تماس با ما، درباره ما و ...
 • خرید دامین معتبر تحریم نشده com
 • خرید هاست
 • خرید دامنه ir به عنوان هدیه
 • فرم تماس و اتصال به تلگرام
 • جدول قیمت
 • ایجاد نسخه موبایل
 • بهینه سازی سایت (کسب نمره 70 از 100)
 • تحویل 8 روزه
 • تبلیغات در گوگل
 • وبلاگ

جدول قیمت ها

 • طراحی صفحات متداول شامل تماس با ما، درباره ما و …
 • خرید دامین معتبر تحریم نشده com
 • خرید هاست
 • خرید دامنه ir به عنوان هدیه
 • فرم تماس و اتصال به تلگرام
 • جدول قیمت
 • ایجاد نسخه موبایل
 • بهینه سازی سایت (کسب نمره 60 از 100)
 • تحویل 3 روزه

1/5 میلیون تومان

 • طراحی صفحات متداول شامل تماس با ما، درباره ما و …
 • خرید دامین معتبر تحریم نشده com
 • خرید هاست
 • خرید دامنه ir به عنوان هدیه
 • فرم تماس و اتصال به تلگرام
 • جدول قیمت
 • ایجاد نسخه موبایل
 • بهینه سازی سایت (کسب نمره 70 از 100)
 • تحویل 8 روزه
 • تبلیغات در گوگل
 • وبلاگ

3 میلیون تومان

 • طراحی صفحات متداول شامل تماس با ما، درباره ما و …
 • خرید دامین معتبر تحریم نشده com
 • خرید هاست
 • خرید دامنه ir به عنوان هدیه
 • فرم تماس و اتصال به تلگرام
 • جدول قیمت
 • ایجاد نسخه موبایل
 • بهینه سازی سایت (کسب نمره 80 از 100)
 • تحویل 15 روزه
 • تبلیغات در گوگل
 • وبلاگ
 • اتصال به درگاه بانکی
 • فروشگاه اینترنتی

5 میلیون تومان